Category Archives: Value Way

ซื้อหุ้นอะไรดี

โดย วิบูลย์ พึงประเสริฐ 12 ตุลาคม 2550 ในช่วงนี้มีรุ่นพี่รุ่นน้องหลายท่านมาสอบถามว่า”จะ ซื้อหุ้นอะไรดี” ผู้เขียนมักให้คำตอบทำนองที่ว่า “รู้มั๊ยว่า หุ้นบริษัทหนึ่งบางคนซื้อแล้วได้กำไร แต่บางคนซื้อหุ้นตัวเดียวกันกลับขาดทุน ดังนั้นซื้อหุ้นอะไรไม่สำคัญ สำคัญที่ว่าเรามีความรู้ความเข้าใจในหุ้นบริษัทนั้นมากน้อยแค่ไหนมากกว่า” บางท่านอาจคิดว่าตนเอง”โชคไม่ดี”ที่เข้าซื้อหุ้นผิด จังหวะทำให้ขาดทุน แต่ในความเป็นจริง ผู้ที่ประสบความสำเร็จจากการลงทุนในระยะยาวนั้นอาศัย”ฝีมือ”มากกว่า”โชค” เพื่อเป็นแนวทางในการลงทุน ก่อนที่จะซื้อหุ้นบริษัทใดบริษัทหนึ่งนั้น นักลงทุนควรจะต้องทำอย่างไรบ้าง หนึ่ง ศึกษาบริษัทที่สนใจอย่างละเอียดมีนักลงทุนจำนวนมากไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นศึกษาบริษัทจาก ตรงไหนสมุด รายงานประจำปี แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงาน และงบการเงินรายไตรมาศเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการศึกษาบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหุ้น ในเวปไซค์ของตลาดหลักทรัพย์และกลต.จะมีเอกสารต่างๆเหล่านี้ให้ดาวโหลดฟรีไม่ เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด นอกเหนือจากนั้นการลองใช้สินค้าหรือบริการของบริษัทนั้นๆจะช่วยให้นักลงทุน เข้าใจในบริษัทมากขึ้นในฐานะลูกค้าของบริษัท ถ้าการบริการไม่ดีหรือสินค้าที่ผลิตไม่ได้มาตรฐาน โอกาสที่บริษัทนั้นๆจะเติบโตขึ้นในอนาคตคงเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนัก ถึงแม้ผู้บริหารจะวาดแผนการดำเนินงานไว้สวยหรูเพียงใด การเสาะหาข้อมูลการลงทุนเป็นความสามารถเฉพาะบุคคล การแปลความหมายของข้อมูลที่ได้รับก็แตกต่างไป นักลงทุนบางท่านอาจคิดว่าบริษัทหนึ่งๆเป็นบริษัทที่ดีน่าสนใจ แต่บางท่านอาจคิดว่าบริษัทนั้นไม่น่าลงทุนก็เป็นไปได้ หลัก … Continue reading

Posted in Value Way | Leave a comment

มาสังเกตผลประกอบการ2

มนตรี นิพิฐวิทยา 5 ตุลาคม 2550 บริษัท ทุกบริษัทนั้นจะต้องมีการใช้สินทรัพย์ในการสร้างรายได้กันทุกบริษัท และสินทรัพย์นั้นจะมาได้จากเงินทุนสองแหล่ง คือ หนี้สินและทุนจากผู้ถือหุ้น ทั้งหนี้สินและทุนจากผู้ถือหุ้นนั้นล้วนมีต้นทุนด้วยกันทั้งสิ้น ต้นทุนของหนี้สินคือดอกเบี้ยจ่าย ส่วนต้นทุนของทุนจากผู้ถือหุ้นคือผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นคาดว่าจะได้รับ ฉะนั้นการนำเงินทุนนี้มาลงทุนในสินทรัพย์ใดๆก็ตามจะต้องสามารถสร้างผลกำไร ได้อย่างคุ้มค่า ดังนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องวัดค่า ผลตอบแทนจากการใช้สินทรัพย์หรือที่เรียกกันเป็นภาษาอังกฤษว่า Return on Assets, ROA การวัดค่าค่านี้เราไม่สนใจว่าสินทรัพย์นั้นได้มาจากเงินทุนส่วนไหน เราต้องการวัดค่าผลตอบแทนที่ได้จากสินทรัพย์เท่านั้น ฉะนั้นการคำนวณจึงใช้”กำไร ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษี” หรือ Earning before interest and Taxes, EBIT หารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ยสองงวด ที่ต้องใช้ค่าเฉลี่ยก็เพราะในระหว่างงวดนั้นมักมีการเปลี่ยนแปลงของ สินทรัพย์ระหว่างต้นงวดและปลายงวดดังนั้นการใช้ค่าเฉลี่ยจะทำให้เราได้ค่าROAที่ ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด ดังนั้นสูตรการ คำนวณ ROA = … Continue reading

Posted in Value Way | Leave a comment

ลงทุนหลักสูตรโคลัมเบีย(2)

วิบูลย์ พึงประเสริฐ 21กันยายน 2550 ใน หนังสือ “การลงทุนแบบเน้นคุณค่า หลักสูตรมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย” หรือในภาษาอังกฤษชื่อ “Value Investing – From Graham to Buffet and Beyond” แปลโดยคุณพรชัย รัตนนนทชัยสุข ส่วนแรกของหนังสือจะกล่าวถึงหลักการการลงทุนแบบเน้นคุณค่าคืออะไร ทำไมต้องลงทุนแบบเน้นคุณค่า และต่างจากการลงทุนแบบอื่นๆอย่างไรผู้เขียนได้แบ่งนักลงทุนในตลาดหุ้นได้ดังต่อไปนี้ หนึ่ง นักวิเคาระห์ทางเทคนิค นักวิเคาระห์ทางเทคนิคจะมองข้ามการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานทุกประเภท นักลงทุนประเภทนี้จะไม่สนใจงบดุลหรืองบกำไรขาดทุนของบริษัท, สินค้าและบริการของบริษัท, ตลาดเป้าหมายของบริษัท หรือปัจจัยอื่นๆที่นักลงทุนแบบปัจจัยพื้นฐานใส่ใจเลย พวกเขาเหล่านี้ไม่สนใจมูลค่าพื้นฐาน แต่จะมุ่งเน้นไปยังข้อมูลการซื้อขาย หรือความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นและปริมาณการซื้อขาย พวกเขาเชื่อว่าประวัติความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นจะสะท้อนถึงอุปสงค์และอุป ทานของหลักทรัพย์ ซึ่งมีรูปแบบที่สามารถวิเคราะห์ถึงราคาหุ้นในอนาคตได้ พวกเขาจะสร้างกราฟจากข้อมูลการซื้อขาย และจะตรวจสอบหาสัญญาณซึ่งทำให้สามารถทำนายทิศทางของราคาหุ้น รวมทั้งทำกำไรจากการเทรดหุ้นได้ บางครั้งพวกเขาอาจใช้การเปรียบเทียบราคาหุ้นในปัจจุบันกับเส้นแนวโน้มที่ … Continue reading

Posted in Value Way | Leave a comment

รู้ทันหุ้น จากงบการเงิน

มนตรี นิพิฐวิทยา 7 กันยายน 2550 เมื่อ วันเสาร์ที่ผ่านมาทางสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย ได้จัดสัมมนาเรื่องบัญชีพื้นฐาน ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ มาเป็นวิทยากรบรรยายรายละเอียดให้นักลงทุนที่สนใจฟัง เนื้อหา ที่ อ.วรศักดิ์บรรยายนั้นประกอบไปด้วยหัวข้อที่น่าสนใจหลายประการเช่น 1. การวิธีการถอนทุน ของเจ้าของบริษัทหรือ Siphon การถอนทุนวิธีนี้เป็นผลทำให้เงินปันผลที่ ผู้ถือหุ้นควรจะได้รับนั้นน้อยลง แต่เจ้าของกลับได้เงินจำนวนมากเข้าตัวเอง วิธีการ Siphon นี้สามารถทำได้ผ่านวิธีการดังนี้ a. การจ่ายค่าเช่า ล่วงหน้า คือให้บริษัทเช่าอาคารสถานที่ของเจ้าของบริษัทโดยจ่ายล่วงหน้าหลายๆ ปี บางบริษัทให้จ่ายล่วงหน้ายาวนานถึง 99 ปี ก็มี b. การจ่ายค่าเช่าราย เดือน คล้ายๆ กับข้อแรกแต่ทยอยจ่ายเป็นเดือนๆ ไป … Continue reading

Posted in Value Way | Leave a comment

ลงทุนหลักสูตร ม.โคลัมเบีย

วิบูลย์ พึงประเสริฐ 31 สิงหาคม 2550 ช่วงนี้ตลาดหุ้นซบเซา เนื่องมาจากเหตุการณ์ซับไพร์มของสหรัฐอเมริกา นักลงทุนทั่วโลกต่างเทขายหุ้นออกมาจำนวนมาก ทำให้ตลาดหุ้นตกต่ำไปทุกภูมิภาค ทั้งอเมริกา ยุโรป และเอเซีย นักลงทุนคาดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจบานปลายจนกลายเป็นปัญหาการเงินระดับ โลกในอนาคต ตลาดหุ้นไทยที่เคยคึกคักเมื่อเดือนสองเดือนที่ผ่านมาก็เจอหางเลขของวิกฤต คราวนี้ด้วยเช่นกัน ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยลดลงกว่า 100 จุดจากกว่า 880 จุดลงมาเหลือ 770 จุด ในช่วงที่นักลงทุนส่วนใหญ่ต่างวิตกกังวลในสถานการณ์ ต่างๆนั้น นักลงทุนแบบเน้นคุณค่ากลับมองว่าในวิกฤตมีโอกาส ในช่วงนี้ราคาหุ้นหลายบริษัทได้ลดลงมาอยู่ในระดับที่น่าสนใจ ตลาดหุ้นไม่หวือหวา ราคาหุ้นไม่ขยับไปไหน โอกาสนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่นักลงทุนจะได้มีเวลาศึกษาหาความรู้ในการลง ทุนให้มากขึ้น ในตลาดหนังสือการลงทุนของบ้านเรา มีหนังสือแปลเล่มใหม่ออกวางจำหน่ายตามร้านหนังสือเร็วๆนี้ ชื่อหนังสือ “การ ลงทุนแบบเน้นคุณค่า หลักสูตรมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย” หรือในภาษาอังกฤษชื่อ “Value Investing … Continue reading

Posted in Value Way | Leave a comment

มาสังเกตผลประกอบการกันดีกว่า 1

มนตรี นิพิฐวิทยา  24 สิงหาคม 2550 ขณะนี้ผลประกอบการ ของทุกบริษัทได้ประกาศออกมาหมดแล้ว คงเหลือแต่บริษัทที่มีปัญหาเท่านั้นที่ยังไม่ประกาศออกมา แต่หลังจากประกาศผลประกอบการกลางปีออกมาครบหมดปรากฏว่าหุ้นตกถล่มทลาย เพราะหลายบริษัทประกาศกำไรลดลง แต่เท่าที่เห็นก็ไม่มากเท่าไร แต่เนื่องจากหุ้นตกมาหลายวันก่อนหน้า ดังนั้นผลออกมาผิดคลาดเล็กน้อย จึงพากันขายออกยกใหญ่ประกอบกับตลาดหุ้นทั่วโลกพากันตกแล้วยิ่งหนัก ที่ จะบอกตอนนี้ก็คือ ตอนนี้หุ้นตกเป็นโอกาสงามเลยครับท่าน รีบเร่งค้นหาของดีราคาย่อมเยาได้แล้วครับ ผมว่าน่าจะมีให้เห็นเยอะขึ้น วันนี้ผมเลยจะมาบอกวิธีสังเกตว่าบริษัทไหนซ่อนตัวงำประกายให้แฟนๆได้ใช้เป็น เครื่องมือเตรียมรับกับเทศกาลลดกระหน่ำ ก่อน อื่นต้องดูในรายงานผู้สอบบัญชีเสียก่อนว่า ผู้สอบบัญชีได้เตือนอะไรไว้บ้าง ให้สังเกตอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ ถ้ามีให้ตรวจสอบจากหมายเหตุประกอบงบให้ดีเสียก่อนนะครับ ถ้า ดูจนแน่ใจแล้วว่างบนั้นสะอาดแน่นอนแล้วก็เริ่มต้นดูกันได้เลยครับ ดู ที่บัญชีลูกหนี้การค้า ไปดูในหมายเหตุก่อนว่า มีหนี้ค้างนานๆมากไหม ตั้งสำรองไว้เพียงพอหรือไม่ ถ้าดีแล้วก็ไปดูที่รายได้ในงบกำไรขาดทุน เราจะมาหากันว่าเมื่อบริษัทขายสินค้าไปแล้วเมื่อไรจึงจะเก็บเงินได้ หรือ เมื่อไรลูกหนี้การค้าที่ขายเป็นเครดิตจะกลายเป็นเงินสด โดยการเอารายได้ตั้งหารด้วยบัญชีลูกหนี้ จะได้ อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าดังนี้ … Continue reading

Posted in Value Way | Leave a comment

ลงทุนแบบเน้นคุณค่า

วิบูลย์ พึงประเสริฐ 17 สิงหาคม 2550 ผู้เขียนได้มีโอกาสร่วมงานสัมมนาของคุณเอก พิทยา เอี่ยมคงเอกของบริษัทหลักทรัพย์บีฟิท เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2550 ร่วมกับคุณมนตรี ผู้เขียนร่วมของคอลัมน์ Value Way มีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่จะเป็นนักลงทุนรายย่อยที่ไม่ได้ทำงานประจำ เพราะเป็นช่วงเวลาบ่ายๆของวันธรรมดา ไม่ใช่วันหยุด หัวข้อที่สัมนาในวันนั้นพูดถึงเรื่องของการลง ทุนแบบเน้นคุณค่าว่าเป็นอย่างไร นักลงทุนรายย่อยโดยทั่วไปจะเริ่มลงทุนแนวนี้ด้วยวิธีไหน นักลงทุนรายย่อยในตลาดเมืองไทยมักเป็น”นักเก็ง กำไร”ซะเป็นส่วนมาก เพราะการเก็งกำไรระยะสั้นในตลาดหุ้นนั้น เป็นเรื่องที่สนุก ตื่นเต้น และท้าทายคล้ายๆกับการเล่นพนันในบ่อนการพนันอย่างไรอย่างนั้น มีได้มีเสีย รวมทั้งมีเรื่องให้ลุ้นกันอยู่ตลอดเวลา เซียนหุ้นเมืองไทยมักเริ่มต้นจากการเก็งกำไรจน พอร์ตเติบโตกันเป็นร้อยเป็นพันล้านในเวลาไม่นาน ทำให้นักลงทุนทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่าคิดว่าตนเองจะมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้าน เหมือนเซียนๆเหล่านั้นบ้าง การเก็งกำไรจึงไม่เคยจางหายจากตลาดหุ้นไทย ถ้าการเก็งกำไรเป็นเรื่อง”ง่าย” ทุกคนในตลาดหุ้นคงเป็นเศรษฐีพันล้านกันหมดแล้ว แต่ในความเป็นจริงนักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่มักขาดทุนในระยะยาวแสดงว่าการเก็งกำไรอาจไม่เหมาะกับทุกคนในตลาด หุ้นก็เป็นไปได้ … Continue reading

Posted in Value Way | Leave a comment

ข้อคิดก่อนประกาศผลประกอบการ

มนตรี นิพิฐวิทยา 10 สิงหาคม 2550 หลายวันที่ผ่านมานี้ตลาดหุ้นเกิดอาการหมดแรง ต่างชาติเกิดกลับลำมาขายต่อเนื่องอย่างไม่สนใจว่าตลาดหุ้นจะขึ้นหรือลง แต่ที่เห็นกันชัดๆคือ ต่างชาติเคยไล่ซื้อหุ้นกลุ่มไหน บริษัทไหน เวลาขายก็ไล่ขายกลุ่มนั้นบริษัทนั้นเช่นกัน จนทำให้ผมสังเกตเห็นชัดๆเลยว่าการขึ้นของตลาดหุ้นครั้งนี้เกิดจากการไหลของ เงินทุนจากต่างประเทศ และเลือกที่จะซื้อหุ้นเฉพาะบริษัทเฉพาะกลุ่มจริงๆ ไม่ได้เข้าซื้อหุ้นทั้งตลาดอย่างที่เคยเป็นมา สิ่งที่ผมเห็นอีก เหมือนกันคือ เห็นการขึ้นลงของหุ้นบางบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดีที่ขึ้นแล้วไม่ค่อยลง หรือขึ้นก็ขึ้นเลย ตลาดลงหุ้นนี้ก็ยังเฉยๆ จนอาจจะสรุปได้ว่าหุ้นขึ้นลงในช่วงที่ผ่านมานี้เกิดจากกระแสเงิน และผลประกอบการของบางบริษัท  บางบริษัทที่นักลงทุนหลายๆคนคาด การไว้ว่าจะแสดงผลประกอบการที่โดดเด่นออกมานั้นราคาอาจจะปรับตัวสูงขึ้น เพื่อมารอรับข่าวก่อนหน้าแล้ว แต่พอผลประกอบการออกมาตามที่คาดไว้ราคาก็กลับลง ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่านักลงทุนที่เข้าซื้อหุ้นนั้นๆไว้ก็แค่เพียงเพื่อ เก็งราคาหุ้นตามความคาดหมายที่กำลังจะออกมากันเป็นส่วนใหญ่ ผมเองเคยกล่าวไว้ เสมอว่า การแสดงกำไรของบริษัทนั้นสามารถทำให้ออกมามากหรือน้อยก็ได้ตามแต่ที่ผู้ บริหารอยากจะให้แสดงออกมาผ่านทางบัญชี ทั้งนี้มาตรฐานการบัญชีนั้นเปิดทางให้สามารถตั้งสำรองต่างๆได้แต่ต้องทำภาย ใต้ข้อกำหนดของมาตรฐาน และมีการเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเจน แต่ปัญหาก็คือ จะมีสักกี่คนที่สนใจจะอ่านจะดูให้ละเอียด หลายคนอาศัยฟังคนอื่น อาศัยดูจากสื่อสาธารณะอื่นๆแล้วก็ซื้อเลย ที่เหลือวัดดวงเอา … Continue reading

Posted in Value Way | Leave a comment

ปรับพอร์ต

โดย วิบูลย์ พึงประเสริฐ  3 สิงหาคม 2550 ผู้เขียนได้มีโอกาสร่วม รายการ ”Money Talk” ของสถานี Money Channel ในหัวข้อ ”ปรับพอร์ตการลงทุนแบบเน้นคุณค่ารับภาวะกระทิง”  เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2550 ที่ห้องประชุมอาจารย์สังเวียน อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากบรรยากาศของงานจะเห็นว่าตลาดหุ้นในช่วงนี้เป็นภาวะกระทิงอย่างแน่นอน เพราะปกติแล้วในช่วงตลาดหุ้นตกต่ำ งานสัมนาเกี่ยวกับหุ้นคุณค่านั้นจะมีคนเข้าฟังไม่มากนัก แต่ในวันบันทึกเทปรายการดังกล่าว คนเข้าฟังเต็มจนล้นห้องประชุม แสดงว่ามีนักลงทุนเข้ามาในตลาดมากขึ้น หัวข้อที่สัมนาในวันนั้นพูดถึงเรื่องของนักลง ทุนแบบเน้นคุณค่าว่า มีความจำเป็นปรับพอร์ตการลงทุนในภาวะที่ตลาดหุ้นกำลังปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือไม่ ถ้านักลงทุนใช้วิธีการลงทุนแบบเน้นคุณค่ามาสักระยะจะพบว่า บางครั้งในช่วงที่ดัชนีตลาดหุ้นเพิ่มสูงขึ้น หุ้นที่ราคาสูงขึ้นตามดัชนีส่วนใหญ่มักเป็นหุ้นที่มีมาร์เกตแคปขนาดใหญ่ ส่วนหุ้นที่นักลงทุนลงทุนอยู่ราคากลับนิ่งไม่ไปไหน โดยเฉพาะหุ้นบริษัทเล็ก ๆ ที่ไม่เป็นเป้าหมายของนักลงทุนต่างประเทศ  สภาวะเช่นนี้อาจทำให้นักลงทุนที่ถือหุ้นเล็ก ๆ … Continue reading

Posted in Value Way | Leave a comment

ความสามารถในการแข่งขัน

มนตรี นิพิฐวิทยา 24 กรกฎาคม 2550 ระหว่างที่กระทิง กำลังทำหน้าที่ของมันอยู่นั้น เราในฐานะนักลงทุนก็คงต้องใช้ช่วงเวลานี้หาประโยชน์จากมัน และส่วนหนึ่งก็ต้องเก็บเกี่ยวความรู้เอาไว้รับวันกระทิงหมดแรงด้วยจะเป็น การดีครับ สำหรับบริษัทที่มี ความแข่งแกร่งจริงนั้นตลาดขึ้นหุ้นของบริษัทเหล่านี้ช้าเร็วก็ต้องขึ้น และเวลาตลาดลงหรือซบเซาหุ้นของบริษัทเหล่านี้จะมั่นคง ทั้งนี้เป็นเพราะบริษัทนั้นมีความสามารถในการแข่งขั้นในระยะยาว สามารถแข่งขันทำกำไรได้ในระดับสูงตลอดเวลา ฉะนั้นบริษัทดังกล่าวนี้จึงเป็นบริษัทที่เป็นเป้าหมายในการลงทุนในทุกช่วง เวลาและทุกโอกาส บริษัทที่มีความ สามารถในการแข่งขั้นนั้นจะมีจุดสังเกตง่ายดังต่อไปนี้ 1.      ผลิตสินค้าและ บริการสู่ตลาดเป้าหมายที่ชัดเจน เมื่อสินค้าและบริการนั้นได้ถูกกำหนดลูกค้าเป้าหมายไว้อย่างแน่นอนแล้วนั้น การทำการตลาดจะตรงเป้ามากที่สุด การกำหนดราคา การประชาสัมพันธ์ การทำการส่งเสริมการขายและทำเลที่ตั้งจะเหมาะสมกับรสนิยมความชอบและรายได้ ของลูกค้า เป็นการเพิ่มมูลค่าต่อลูกค้า และเป็นการตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงจุด ยกตัวอย่างเช่นบ้านสำหรับผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ ซึ่งปกติจะเช่าบ้านหรืออยู่ตามแฟลต แต่หากมีบ้านที่ราคาที่พวกเขาสามารถซื้อได้ ตอบสนองความต้องการพื้นฐานได้ และไม่พยายามออกนอกกลุ่มเป้าหมายที่ตนเองถนัดแล้ว บริษัทนั้นจะแข่งแกร่งมาก 2.      กำหนดตำแหน่งทาง กลยุทธ์ได้ชัดเจน การกำหนดตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ … Continue reading

Posted in Value Way | Leave a comment